Category Archives: Händer på skolan

Inför Studentiaden 2010

Kylan låg tät i luften och solstrålarna hade vaknat för sent för att torka det fuktiga gräset efter många timmars regn. Detta var dock inget som störde den lilla skara av fotbollsfantaster som befann sig på en av Jämshögs fotbollsplaner denna sena onsdags eftermiddag. Bollen var i rullning för kvällens fotbollsträning. Självklart var både Lucas Eriksson och Christopher Halvorsen på plats, men även ett på planen blänkte även en ljusa lockar som guppade i den blänkande solen, det var Ida Nielsen som även hon hade hittat hit för att visa sina bolltalanger bland pojkarna. Mina klackar var täckta i en sörja av gräs och blöt  jord, stämningen var för värmande och entusiastisk för att orka bry sig om det. Efter ett tag sprang till och med jag efter en boll. Freyr utmanade kylan, då han for fram över planen på jakt efter det runda föremål som hade fångat alls uppmärksamhet. Det här var faktiskt ingen vanlig onsdags träning, det fanns faktiskt ett syfte och självklart hade Lucas Eriksson varit med och ordnat det.
Så vad var det då för baktanke med denna träning ute i det fria?

Jo, Studentiaden 2010 som går av stapel den 7-9 maj i Täby, utanför Stockholm. Detta är Svergies största sportarrangemang för högskolor i Svergie. Efter att ha kollat med arrangörerna om villkoren för att deltaga, med skolan om möjlighet slänga ut frågan om intresse till oss andra deltagare för att sedan ta tag i den ekonomiska biten. Ekonomin skull räcka till resan som i sig kostar några hundra lappar, mat, matchställ,2 minibussar till 17 personer, sovplatserna och anmälan som kostade 1000 kr/ lag. Med hjälp av alla som ville deltaga, lokala sponsorer och skolan kunde resan bli av och sportaffären i Täby står för personliga matchställ till stadens händelser och de är beställda och redo att hämtas.

Efter flera månaders träning känner Lucas Eriksson att detta härliga gäng är redo att åka för att göra sitt bästa och att detta kommer bli en 3 dagars upplevelse de sent lär glömma som förhoppningsvis kommer föra gott med sig i framtiden, vem vet. Klylan börjar bli för påtaglig och kvällen kallade, jag vandrade bort mot bilen och log när jag satte mig i bilen och fortfarande kunde höra deras peppande röster. De kanske inte är några elitspelare, men de är absolut eliter på att veta hur de ska peppa varandra till gott samspel.

 Amelie Hedberg

Annonser

Föreläsning – islam i vardagen

Den 11 mars tog jag tillfället i akt att lyssna på när en muslimsk präst, så kallad imam, föreläste om islam i vardagen. Föreläsningen väckte blandade känslor, tonen i rummet blev stundtals intensiv och spänd.

 Dagens föreläsare hette Alen Delic. Han arbetar som iman i Malmö. Men hans historia går såklart längre tillbaka, hans föddes i Bosnien men flyttade -94 till Rinkeby här i Sverige. År 2000 flyttade han tillbaka till Bosnien för att studera vid en islamsk högskola, senare läste han vid Madrasah fyra år där han senare tog examen som imam. Denna utbildning innebar att resa runt i Bosnien och föreläsa. 2008 flyttade han sedan återigen tillbaka till Sverige och fick arbete som just imam i Malmö.

 Hans föreläsning gick ut på att prata om vad islam egentligen är och vad det innebär att leva som muslim? Detta fick till slut deltagarna vid denna föreläsning inblick i men med blandade åsikter som resultat.

 Enligt Alen Delic ska en god muslim alltid önska andra ännu mer av vad du själv vill ha. Han anser att media utnyttjar och framställer muslimer fel, ett exempel på detta är de krig som muslimer varit med i där han själv anser att muslimer över lag inte varit de som startat krigen, enbart försvarat sig. Han menar på att media gärna ”offrar” muslimerna och ger omvärlden en negativ syn på dem.

 Islam tror att Adam och Eva var muslimer och att bettet i äpplet var djävulens verk, inte Eva som tog steget. De tror till 100 % på vad som står i koranen och skulle i många fall kunna gå väldigt långt för att uppehålla det som står där. De tror på domedagen, att alla en dag kommer bli dömda för sina handlingar och anser därmed att man måste skynda med sina goda gärningar. De tror på endast en Gud och att denna en och samma Gud har 99 namn. De olika namnen är bl.a. ”han älskar” och ”han skyddar”. Att leva som muslim är enligt dem att nå upp till alla dessa namn, att göra hans namn verkligen genom handling och tankar.

 Fem muslimska grundpelare

1)   Trosbekännelse

2)   Bön 5 gånger/dag

3)   Fasta, ramadan

4)   Allmosan

5)   Pilgrimsfärd

Kvinnor får ej be under sin mensperiod då de enligt religionen är orena. De får ej heller be jämsides med mannen, kvinnorna är placerade längst bak och får vänta tills efter männen är klara. På frågan om kvinnoförtrycket bland muslimer så svarar han att detta finns inom religionen och allt som sker är Guds vilja. Han säger också att ingen man har rätt till att tvinga en kvinna att bära slöja, att det är deras egna fria vilja för att bli ”räddade” från de män som annars ger sig på dem. Däremot har varje man rätt att göra vad som krävs för att kvinnor ska inse detta själva. En väldigt motsägelsefull yttring, enligt mig.

 En kvinna i publiken blir nyfiken på teorin om varför muslimer ej äter griskött, (då anledningen är att de anser grisar som orena), så blir svaret en aning oväntat: ”Många frågar kan man ej ge ett svar på, det bara är så. Det är Guds talan” Detta är något han återkommer ofta till – att allting som sker faktiskt är Guds vilja. Då han senare kommer in på det inte så oväntade ämnet homosexualtitet och tillkännager att det är dödsstraff genom halshuggning, så uppstår många frågor bland åhörarna. Jag tar mod till mig och ifrågasätter hans resonemang en aning. Säger att då han tydligt poängterat att allt som sker är Guds vilja, är då inte, enligt honom, en homosexuell man eller kvinna gjord av Gud precis som han och jag? Då han valde att inte svara på denna fråga så omformulerar en kvinna frågan och drar den ett steg längre, nämligen vad han personligen skulle göra om hans egen son eller dotter visar sig vara homosexuell? Hon menade på, genom en indirekt fråga, att trots den eventuella skammen gentemot deras religion så är väl ett dödsstraff aldrig någonsin ett alternativ föräldrar skulle tolerera? Han ger ett mycket häpnadsväckande svar och tonen går skarp genom rummet när han yttrar orden att: Jodå det skulle han göra, det är vad som krävs.

 Vi uppfostras olika in i en värld av moral och etik. Faktum är att de flesta anser sig själva ha rätt inom moraliska funderingar och självklart är det så – det du tror på är vad du anser rätt. Med vår västerländska syn på humanism och empati så finns det stunder så vi höjer på ögonbrynen mot islam – och vice versa förstås. Med en uppfostran präglad av demokrati, allas lika värde och en annorlunda syn på vad som är empati är de som är födda in i den muslimska kulturen, så är det klart vi tänker olika. Om jag vore muslim, hade jag ansett imamens tankesätt lika radikalt? Antagligen inte. Barn är som oskrivna blad, de formas efter författaren.

Ida Nielsen

Hoten mot jordens ekosystem och dess biologiska mångfald

Vi hade fått en uppgift i naturkunskap A om att gå på en föreläsning som hette Hoten mot jordens ekosystem och dess biologiska mångfald som hölls av Jörgen Olofsson, från Lunds universitet.

Denna föreläsning handlade lite om hur vårt ekosystem ser ut nu, vilka arter som håller på att dö ut och vilka som redan har dött ut. En av arterna som hade dött ut var en guldpadda. 1986 sågs över 1500 stycken guldpaddor medans 1987-1988 sågs bara en guldpadda varje år. Sedan dess har man inte sett guldpaddan. Jörgen Olofsson trodde inte det var det globala uppvärmningen som låg bakom detta, utan att det var en El Niño som låg bakom utrotade guldpaddan. El Niño gjorde så det blev torrt för guldpaddan. Sedan pratade Jörgen Olofsson också om hur klimatet skulle ser ut om 70 år. Han berättade också att vi behöver den biologiska mångfalden bara för att kunna överleva. En sak som nämndes då var att det finns 50 – 70000 olika växter som ingår i våra mediciner. Så det är ju viktigt att vi inte utrotar våra djur och växter.

Det var en intressant föreläsning som pågick i tre timmar och vi ifrån naturkunskapen tackar Jörgen Olofsson för att vi fick vara med.

Av: Christopher Carlsson

Kurs: Liv i livet

Nästa kurstart är vecka 17, 26 april!

Är du intresserad, kontakta din handläggare på Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen eller kommun.

Vi tar upp ämnen som är viktiga för dig och ditt välmående, exempelvis hälsa, kommunikation och medveten närvaro, så kallad mindfulness.

I Liv i Livet värnar vi såväl kroppens som själens välbefinnande och arbetar aktivt med att stärka din självkänsla och ditt självförtroende.

Kursen Liv i Livet vänder sig till dig som av någon anledning inte är aktiv i arbetslivet, kanske på grund av sjukdom eller arbetslöshet.

Genom Liv i Livet får du motivationen till en nystart och upplevelser som kan lägga grunden för ett bättre liv, en återgång till arbete och egen försörjning.

Liv i Livet pågår under sex veckor och du träffar dina kurskamrater fyra dagar i veckan.

Vi lär dig också metoder för att hantera symtom och utmaningar som är en del av livet under en lång sjukskrivningsperiod eller vid arbetslöshet.

Bland övriga aktiviteter kan nämnas avslappning, promenader, skapande verksamhet och loggboksskrivning.

Vi gör också olika studiebesök i närområdet.

Aktiviteten bedrivs inom ramen för Samordningsförbundet i Blekinge län (Finsam).Samordningsförbundet består av fyra samarbetsparter:

Landstinget Blekinge, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och länets kommuner.

Du kan också ta kontakt med kursledare Carina Björk-Gillberg:


carina.gillberg.jamshog@folkbildning.net

”Till ”änglarna i Jämshög”, Carina Björk-Gillberg och de andra kursdeltagarna i Liv i livet.
Ni gör ett fantastiskt jobb och har gett oss deltagare så mycket positivt och så många bra verktyg för framtiden.
Tack vare er har kursen blivit en vändpunkt för många av oss. Att många av oss blivit vänner för livet är ännu ett plus i kanten.
Tack för allt ni ger.
Liv i livet- deltagare

Teater – Rabbituss

Den 29 mars, så släktes ner i skolans aula som är mer känt som torget. Scenlamporna hade tänt till behagligt ljus och man kunde skymt stora skämar som tydligt markerade vad det var meningen vi skulle se och inte se. Deltagarna från NEO kommer smyger fram och placerar sig framför skärmarna, redo att göra årets teaterkration officell.

Vardagliga ljudeffekter från en tidig morgon med dusch och kaffedrickande kom från högtalarna och likt pantomin visade de med rörelser vad de gjorde. Efter det var de i en bingohall och plötsligt från ingenstans dyker en farkost upp och tar med dem till en planet, en planet vid namn Rabbituss. Planeten var full med kanniner som levde i paradox med människorna. Där fanns en flickkannin som skulle gftas bort mot sin vilja med hövdingen. Hon möter en av flickorna från jorden och de väljer att byta skepnader eftersom flickan gärna ville gifta sig med en hövding och sagan får en hel omvändning och ett sprakande glädjefullt slut.

Teatern varade i mer än en halvtinmme och hade skapat en kompott full av humor, skönsång, ljudeffekter och magnifik inlevelse. Vi fick se många oväntade skådespelartalanger och detta var en teater utan dess like som jag varmt rekomendera att se.

Nästa föreställning kan ses den 24 april i Lokststallarna under Festival Spezial i Karlshamn.

Besök hos NEO under Prova på dagarna

  Neo  14/4-10

  Onsdagen den 14/4-10  så var vi nere på besök hos Neo för att vara med på deras Prova på dagar och för att sedan göra en intervju om deras teater.

  Prova på dagarna  

 09:00   Samling i klassrummet, genomgång av dagen. Klassen delas upp i två olika grupper, den första gruppen hade musik. Den andra gruppen hade skapande. Under musiklektionen så fick man lära sig taktkänslan till ”Jag vill ha en engen måne”, instrumenten som användes var maraccas ägg,trummor,gitarr.

09:30  Skapande:   Neo deltagarna fick gå runt i en ring och måla på ett stort vitt papper där läraren hadde haft ut olika färger. I bakgrunden fanns det lugn musik som skulle få eleverna avslappnade. Efter att dom hade målat klart på det stora pappret så fick man klippa ut varsin bit av pappret för att sedan göra en egen tavla av den biten.

Man fick gå runt en pensel och måla över ett stort papper hur dom ville. Effteråt så fick dom klippa ut varsin bit av pappret för att sedan måla klart en teckning/tavla.  Prova på dagarna innebär att man ska roa sig och träna på att använda sina sinnen. Dom skulle bland annat skilja på det dom ser och det dom hör. Så om dom hörde en studsande boll så skulle dom identifiera det med idrottshallen.

 Intervju med Neo om deras teaterproduktion 

Teater Rabbitus handlar om människor och kaniner. Den börjar med en morgonscen. I teatern så får man träffa kaninernas hövding som har rest till jorden för att spela bingo med människorna som levde där. Kaninernas hövding ska också gifta sig med en annan av kaninerna på planeten Rabbituss, men hon vill inte gifta sig med kaninhövdingen utan hon vill bli en människa. Sen en dag när kaninhövdingen hade spelat bingo på jorden så blev han jagad av dom människor som också spelade bingo när han gjorde det. Då träffade han en tjej från jorden som ville bli en kanin och en dag få gifta sig med en stor hövding. Neo arbetade i olika grupper när dom skulle få fram allt dom behövde till teatern så som dom delat in sig i. Några jobbade med kläderna som dom skulle ha, några med musiken, ljudet och ljuset och sen några med marknadsföringen. I höstas så började Neo med att jobba med (skådespeleri) och teatern Rabbitus. Premiären var i Lokstallarna och det tyckte dom väldigt mycket om.

Text och bild: Emelie Pettersson & Philip Ivarsson

Påminnelse!

flyer